Tog vi grusvejen til Rom?

2023 var året, hvor Irmapigen og Dronning Margrethe den 2. gik på pension (den ene mere frivilligt end den anden), håndboldherrerne vandt VM guld for 3. gang i træk, og Nobelprisen i Økonomi gik til Claudia Goldin for hendes forskning i kvinders forhold på arbejdsmarkedet.

Det var også året, hvor krigen i Ukraine fortsatte uden tegn på fred, og en ny krig mellem Israel og Palæstina bryd ud. Donald Trump meldte sig ind i kampen om at blive USA’s præsident trods uafklarede retssager, og Danmark har måtte indføre en lov omkring afbrænding af religiøse skrifter for at stoppe Rasmus Paludan.

Alt dette – og meget mere til – har været med til at sætte rammerne for 2023 og udgangspunktet for 2024 på et både nationalt og globalt niveau.

Det samme har det på et mere lokalt plan for os her i Odense, hvor vi har skulle finde vores vej og retning inden for forandringerne og de rammer, som det har medført. Med et kig i bakspejlet vil vi derfor forsøge at sætte nogle ord på, hvordan vi har arbejdet med disse forandringer og skabt det bedste udgangspunkt for 2024 for os som hus.

Tilbage til kernen

Allerede ved udgangen af 2022, stod det klart for os, at 2023 blev året, hvor vi skulle kigge grundigt indad. Det var tid til at sætte fokus på at støbe vores eget fundament og udgangspunkt på ny – vores egen kerne og identitet.

Hvordan skaber vi det bedste arbejdsmiljø? Hvordan vil vi arbejde med vores kunder? Hvilke ydelser kan vi tilbyde? Dette var nogle af de spørgsmål, som banede vejen for vores beslutninger og forandringer i 2023. Forandringer som både bød på strukturelle ændringer internt i virksomheden, nye arbejdsgange og systemer samt et andet fokus på vores produktsammensætning. Så med andre ord – store og væsentlige forandringer.

Vi var hele tiden bevidste om, at det var en rejse, vi blev nødt til at tage på. Vi ville væk fra at være “her og nu-performance bureau” og i stedet tilbage til kernen og en holistisk tilgang til vores kunder. Men hvordan gør man det? Hvordan varetager man store forandringer i en virksomhed OG holder sine medarbejder motiveret og passioneret for deres arbejde på samme tid?

Vi har taget fat i nogle af de elementer, der har haft størst effekt på vores håndtering af forandringer i 2023 og sat ord på, hvorfor netop disse fyldte meget hos os. Det har givet os en stærkere virksomhed, hvor alle i huset er klar over, hvilken retning vi skal gå, og hvordan vi kommer derhen. Der er kommet fornyet energi og synergi mellem os og vores kunder – og det har skabt en arbejdskultur, hvor ærlighed og åbenhed er en stor del af vores interne samarbejder.

Gennemsigtighed og mening

Som ledelse har man oftest en bedre forståelse for, hvorfor forandringerne er nødvendige. Man er en større del af processerne, der kommer før forandringerne, men det er ikke nødvendigvis gældende for resten af virksomheden.  Vi lærte, at gennemsigtighed i beslutningstagen og forandringer er afgørende for, om medarbejderne kan følge med.

Var vi klar over det fra start – måske? Formåede vi at gennemføre det fra start – nej.

Forandringsprocessen gjorde det tydeligere for os undervejs, at vi som ledelse blev nødt til at give lidt mere af os selv og vores eget udgangspunkt for at sikre, at alle medarbejdere kunne forstå tiltagene. Og vigtigst af alt – tage en beslutning, have en holdning og have en mening om forandringerne. På den måde gav vi vores kollegaer mulighed for at tage stilling til, om de ville være en del af forandringerne og støtte 100% op omkring udviklingen. Det gav vores virksomhed et stærkere sammenhold og skabte mere effektivitet i de enkelte implementeringer.

Roller og ansvar

Ved at åbne op, gøre beslutningerne mere tydelige og inddrage medarbejderne i processen lærte vi samtidig, at man som ledelse ikke kan håndtere alle skridt på vejen alene.

Alle i virksomheden bør have en rolle for at styrke forståelse og motivation. Vi måtte derfor sætte fokus på, at alle medarbejdere skulle deltage aktivt i forandringerne for at kunne handle og tage initiativ.

Arbejdet med at tydeliggøre ansvarsområder og italesætte forventninger til medarbejderne har derfor været en stor del af 2023. Dette giver muligheden for, at alle i OnlinePlus kan bidrage til den samlede rejse og tage ansvar for egen dagligdag og arbejdsliv. I 2024 vil det være et af vores helt store fokusområder, så det bliver en del af vores kultur og DNA.

Kommunikation

Vores kommunikation ændrede sig i takt med, at vi både åbnede op for årsagerne til forandring og vores mål om at få inkluderet vores kollegaer. Men i løbet af efteråret 2023 tog vi endnu et skridt i den rigtige retning. Hvis vi skal finde frem til løsninger på dagligdagens udfordringer, så må det ske i et samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og kunder.

Det blev tydeligt, at vi skulle arbejde med vores interne kommunikation og vores evner til at samarbejde samtidig med, at vi skaber trygge rammer for god og konstruktiv feedback.

Dette har vi forsøgt at imødekomme ved at implementere nye systemer, skabe nye roller og give medarbejderne værktøjer til at blive endnu skarpere på deres kommunikation. Kommunikation kan være en svær størrelse, men der er ingen tvivl om, at det er en forudsætning for, at forandringer og forandringsledelse kan praktiseres i enhver organisation.

Vi er godt på vej. Det er vi. Og i 2024 bliver det særligt arbejdet med konstruktiv feedback, der bliver et stort fokusområde. På den måde bliver vi endnu stærkere.

Hvad så nu?

Der er mange veje til Rom, og vi har da også været ude af nogle tvivlsomme grusveje, hvor vi har været nødsaget til at vende om og finde tilbage på A7.

Vi har lært, at inklusion i processerne, tillid til medarbejderne samt deres eget drive, ansvar og meningsdannelse og vores egne evner til at kommunikere budskabet, er nogle af de vigtigste elementer af en succesfuld håndtering af forandringer i OnlinePlus. Den læring er noget, som vi tager med os videre ind i 2024, hvor vores fokus fortsat er på at skabe et godt arbejdsmiljø forankret i gensidig tillid og ansvarstagen, skabe gennemsigtighed i os selv som virksomhed – både for ansatte og kunder – og sikre at alle tiltag bliver håndteret i et samarbejde på tværs af huset.

Forandring er en del af alle brancher og specielt vores. Efter et par usikre år er det ikke til at komme udenom. Det er derfor essentielt, at alle ledere ikke blot er bevidste om forandringernes tilstedeværelse, men at vi også tager stilling til, hvordan det håndteres.

Der skal aktive tiltag og konkrete handlinger til for at sikre, at man kommer succesfuld ud på den anden side. Vi er stadig i gang – og processen er virkelig fed.

Vi oplever en helt ny energi og alle vores kollegaer bidrager til at løfte en fælles indsats og udvikling.

Så at tage grusvejen kan virkelig noget, men fremadrettet planlægger vi at drøne mod målet på A7 – gerne på nylagt asfalt.

Sofie Haurum Rasmussen, Marketing- og Udviklingschef

Picture of Sofie Haurum
Sofie Haurum
Marketing- og Udviklingschef
Indhold
Har du brug for rådgivning?

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere omkring vores produkter eller andet?