Google forbedrer forståelsen for “søgehensigt”, og Broad Match Modified udgår i Google Ads

I aftes kom Google ud med nyheden om, at en af vores mest foretrukne matchtyper Broad Match Modified (BMM) udgår! 

Hvad er søgeords-matchtyper? 

Når du i Google Ads vælger søgeord, som dine tekstannoncer skal dukke op på, kan du vælge mellem forskellige matchtyper. 

Eksakt match, så annoncer kun dukker op på præcist den søgning (og tætte varianter) 

Bredt match, så annoncer dukker op på alt, der kan have relevans for dit søgeord (og meget irrelevant) 

Sætningsmatch, så annoncer dukker op på søgninger, der indeholder dit søgeord, men med muligheden for, at der må stå ord før og efter dit søgeord. 

Modificeret bredt match (Broad Match Modified, BMM), er en matchtype, som ikke fremgår af rullemenuen i Google Ads, men er ikke desto mindre en af de mest brugte matchtyper af Google Ads-specialister. BMM-søgeord angives med et plustegn foran dit søgeord (f.eks. +græsslåning +service), så der dukker annoncer op ved alle søgninger, der indeholder dit søgeord, men må også indeholde andre ord, og rækkefølgen af søgeordene er irrelevante. 


Kilde: https://support.google.com/google-ads/answer/7478529?hl=da 

 

Sidstnævnte matchtype udgår, hvilket ved første indfald kommer som et chok for mange Google Ads-specialister, som har matchtypen som en af de foretrukne sammen med eksakt match. 

Hvad har det af betydning for min annoncering med Google Ads? 

Det vil dog ikke komme til at have den helt store betydning for annonceringen med Google Ads, da Google samtidig laver en opdatering af sætningsmatchtypen (eller “forbedring”, som de kalder det). 

Sætningsmatch vil blive udvidet til at dække BMM-søgeord, således at man blot skal bruge sætningsmatch fremadrettet. Desuden kommer der en forbedring, som går ud på, at Google forsøger på at forstå søgeordet bedre ift. ordstilling. 

Det betyder, at har du søgeordet flytte fra Odense til Skanderborg, så ville BMM-søgeordet også lade annoncer dukke op ved søgninger på flytte fra Skanderborg til Odense. 

Den nye “forbedring” lægger op til, at Google nu bedre vil kunne forstå, at ordstillingen fra Odense til Skanderborg rent faktisk er vigtig og det eksakt modsatte af fra Skanderborg til Odense. 

Kilde: https://support.google.com/google-ads/answer/10346549 

Google vil forstå søgehensigten bag en søgning bedre 

Det hele kommer ud fra en blanding af, at Google arbejder på at gøre annonceplatformen mere simpel og samtidig laver initiativer, der gør det lettere for annoncører at markedsføre mod brugere ud fra deres søgehensigt. 

Google arbejder hårdt på at forstå meningen bag en given søgning i stedet for blot at vise resultater ud fra de søgeord, vi har valgt. 

Søger du f.eks. i dag efter “Brun sovs uden rødvin”, vil du få følgende søgeresultat. 

 

Læser du beskrivelsen, fremgår det tydeligt, at begge opskrifter er med rødvin og altså ikke uden, som vi søgte efter. 

Det skyldes, at Google historisk set har haft svært ved at forstå enkelte ords betydning i en samlet sætning, hvor ordet “uden” i denne sætning bør tillægges stor værdi, da ordet skaber en helt anden forståelse af sætningen, end hvad Googles algoritme forstår på nuværende tidspunkt. 

Det, du oplever nu, er at Google tildeler ligelig værdi mellem alle ordene i en søgning og tildeler dermed ikke ordet “uden” en højere værdi i dette tilfælde. 

Derfor så vises en masse søgeresultater med opskrifter på sovs med rødvin, da algoritmen tildeler en ligeværdig værdi til de enkelte ord. 

Dvs. i Googles verden er et søgeresultat med ordene “sovs” og “rødvin” ca. det samme som en søgning med “sovs”, “uden” og “rødvin”. 

Så længe, at brugerne klikker på søgeresultaterne, der dukker op, er de med til at skævvride forståelsen hos Google, da opskriften på brun sovs med rødvin åbenbart er det, vi leder efter, når nu vi klikker på søgeresultatet. 

Men Google er som sagt ved at arbejde hårdt på en bedre forståelse med Machine Learning. Hvor algoritmeopdateringerne BERT og SMITH er blevet introduceret, skulle Google med tiden bedre kunne forstå, hvad man kalder “natural language”. 

Dvs. at der arbejdes på at blive bedre til at forstå betydningen af en sætning fremfor kun at se på “søgeord”. 

Laver du en søgning på engelsk, ser vi allerede, at Google er blevet bedre til at forstå søgehensigten. Måske vil vi se det samme på dansk omkring juli, hvor opdateringen af matchtyperne i Google Ads rammer Danmark. 

Opsummering og reflektering

Med opdateringen af matchtyper i Google Ads slår Google to fluer med ét smæk. De gør annonceplatformen mere simpel ved at begrænse udvalget af matchtyper og fjerne den matchtype, som ikke fremgår i rullemenuen og derfor kræver specialviden for at benytte. I samme smæk gør Google mere for at forstå hensigten bag dit valg af søgeord fremfor blot at se på hvert enkelt ord i din søgeordssætning. 

Google arbejder på at forstå hensigten bag en søgning bedre ved f.eks. at forstå, at hensigten bag søgningen “Brun sovs uden rødvin” er at finde en opskrift, hvor rødvin ikke indgår i stedet for at vise søgeresultater, hvor ordene “brun”, “sovs”, “uden” og “rødvin” indgår, således at opskriften i søgeresultatet sagtens kan indeholde rødvin. 

Det kommer til udtryk med Googles seneste algoritmeopdateringer (BERT og SMITH) til de organiske søgeresultater. Samtidig prøver Google at forstå hensigten bag vores valg af søgeord i Google Ads, så tekstannoncer ikke dukker op på søgninger, hvor hensigten er en hel anden. 

På Display-annoncering har vi allerede de sidste par år set Googles initiativ i retning mod bedre at forstå søgehensigten ved, at man kan målrette mod brugernes søgehensigt, og ikke om de eksakt har søgt efter de ord, vi har valgt. 

For at tage et eksempel. Søger du efter “Lapning af cykel Odense”, så er din søgehensigt at finde et cykelværksted i Odense, hvorfor Google arbejder på at vise søgeresultater for cykelværksteder i Odense –  organisk såvel som betalte annoncer – samt display-annoncer og YouTube videoannoncer for cykelværksteder i Odense. 

Det er alt sammen gode initiativer, og vi håber på, at det kommer til at virke efter hensigten. 

Med Google Ads skal vi huske på, at Google ønsker en bredere rækkevidde for sine annoncører, så der dukker annoncer op på flere søgninger. Det er nu engang det, som Google tjener størstedelen af sine penge på. Derfor er der ingen tvivl om, at det er vigtigt for annoncører at holde øje med deres søgetermsrapporter, efter denne nye opdatering ruller ud – selvom Google samtidig også er i gang med at begrænse søgetermdata. 

Indhold
Har du brug for rådgivning?

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere omkring vores produkter eller andet?